Investerings Information

Business Sweden har till uppgift att medverka till att öka utländska investeringar i Sverige. Dessa skapar nya arbetstillfällen och stärker svensk tillväxt.

En viktig uppgift för Business Sweden är att identifiera och skapa möjligheter kring kluster av branscher, företag, kompetenser och idéer på den svenska marknaden. Läkemedel, design, IT- och telekom samt musik är några goda exempel.

Vi jobbar med olika scenarion och investeringsperspektiv: från nyetableringar, förvärv och samgåenden till partnerskap och kunskapsöverföring. Kanske är du intresserad av nya marknader, tekniker eller spetskompetenser? Oavsett behov hjälper Business Sweden ditt företag att bli så framgångsrikt i Sverige som möjligt.

Läs mer på Business Swedens webbplats

Navigation

Top