Feriearbete för unga svenskar

Sverige har slutit avtal med Hongkong som ger svenskar mellan 18 och 30 år möjlighet att, fr.o.m. 1 januari 2018, vara i Hongkong i upp till ett år och arbeta under den tiden.

Initiativet riktar sig till unga personer som genom programmet bereds möjlighet att vistas i Hongkong upp till ett år. Syftet med visumet är att ge unga turister möjlighet att jobba extra under sin semester för att kunna ha råd att tillbringa en längre tid i Hongkong.

 

Vem kan ansöka?

Personer kan få ett Working Holiday visa i Hongkong om personen:

  • är svensk medborgare och innehar ett svenskt giltigt pass,
  • är mellan 18 och 30 år den dagen ansökan lämnas in,
  • har som huvudsaklig avsikt att resa till Hongkong, det vill säga att en anställning inte utgör det främsta skälet till utlandsvistelsen,
  • inte åtföljs av anhörig som är beroende av sökanden för sin försörjning,
  • innehar en returbiljett eller tillräckliga medel för att köpa en sådan biljett,
  • kan genom exempelvis bankkontoutdrag uppvisa tillräckligt med finansiella medel, enligt de behöriga myndigheternas fastställande föreskrifter, för att kunna finansiera sin tid i Hongkong och
  • innehar en heltäckande sjukvårdsförsäkring som täcker sjukhusvistelse, hemsändande och skadeståndsskyldighet, som är giltig under hela vistelsetiden.

Ytterligare information och ansökningsformuläret hittas på HKSAR Immigrations Departments hemsida.

Navigation

Top