Studera i Sverige

I Sverige finns det 47 universitet och högskolor som får utfärda svenska examina.

En förteckning över samtliga universitet och högskolor i Sverige finns på webbplatsen Studera.nu

Anmälan till nästan alla utbildningsprogram och kurser vid de svenska universiteten och högskolorna görs via ett gemensamt antagningssystem på webbportalen www.antagning.se

Täckande information om studier i Sverige finns också på portalen Study in Sweden

Grundläggande information om studier i Sverige finns också på webbplatsen Maatieto.net (endast på finska). Informationen har tagits fram av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO.

Navigation

Top