Vigsel i Sverige

Ansökan om hindersprövning skall göras gemensamt på det skattekontor där någon av parterna är folkbokförd.

Ansökan skall vara i original. Den som inte är folkbokförd i Sverige skall styrka sin identitet, sitt medborgarskap och civilstånd.

Hindersprövning görs på blankett som kan skrivas ut från skatteverkets hemsida. När hindersprövningen är klar utfärdar skatteverket "Intyg om hindersprövning/vigsel" eller "Intyg om registrering av partnerskap". Intyget skall tas med till vigselförrättaren. Intyget gäller i fyra månader.

Mer information om hinderprövning fås via skatteverket i Sverige. Borgerlig vigsel förrättas i Sverige av tingsrättens  domare eller särskild borgerlig vigselförrättare.

Kyrklig vigsel sker i Svenska kyrkans ordning.

Navigation

Top