Vigsel i Finland

För den som önskar viga sig i Finland gäller följande:

Kyrklig vigsel förrättas av präst i Rikssvenska Olaus Petri- församlingen eller i den finländska lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Häradsskrivaren vid magistraten förrättar civila vigslar.

Minst två vittnen ska närvara vid vigseln. En kyrklig välsignelse av äktenskapet kan förrättas enligt överenskommelse med församlingen.

Före vigseln ska det utredas att hinder för äktenskapet inte föreligger. Hindersprövningen kan göras av magistraten eller av den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församling, där någondera parten är medlem. Intyget ska lämnas till magistraten före vigseln.

Brudparet ska meddela vilket eller vilka efternamn parterna kommer att bära i äktenskapet.

Navigation

Top