Ansökan om ordinarie pass och nationellt id-kort

 • DSC_0435e4

  Ett svenskt pass. Foto: Sveriges ambassad i Helsingfors

Från och med den 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att ansöka om ordinarie pass eller nationellt id-kort på ambassaden i Helsingfors. Svenska medborgare hänvisas i stället att ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort på någon av polisens passexpeditioner i Sverige eller hos en svensk utlandsmyndighet som har kvar möjligheten att utfärda pass.

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen, bland annat med begränsning i antal utfärdade pass under en femårsperiod och med att giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till tre år. Läs mer om detta under fliken Pass & nationellt id-kort.

För att ansöka om pass eller nationellt id-kort bör följande beaktas:

 • För att kunna ansöka om ett pass eller nationellt id-kort krävs att man har ett person- eller samordningsnummer.
 • Har du gjort en namnändring ska detta vara registrerat hos Skatteverket.
 • För enklare hantering bör ansökan göras innan giltighetstiden i aktuellt svenskt pass gått ut om inte annan giltig svensk identitetshandling innehas. Om du saknar giltig svensk identitetshandling är det bra att kontakta den passmyndighet du avser besöka för att få information hur du ska identifiera dig.
 • Är du folkbokförd i Finland ska du ta med ett utdrag från det finska befolkningsdatasystemet (fås från magistraten) där personuppgifter och medborgarskap framgår. Utdraget ska vara i original, på svenska och får vara max en (1) månad gammalt. För minderåriga ska även föräldrar och vårdnadshavare framgå av utdraget.
 • Tänk på att polisen kan kräva ytterligare dokument varför vi rekommenderar att man tar kontakt med den passexpedition man avser besöka.
 • Läs mer på polisens hemsida om vad som gäller för minderåriga barn.
 • Notera att inte alla polisstationer utfärdar pass samt att många passexpeditioner kräver tidsbokning.
 • Du kan hämta ut det färdiga passet eller nationella id-kortet på en passmyndighet i Sverige, på ambassaden i Helsingfors eller på ett svensk konsulat i Finland. Räkna med att det tar minst två veckor från ansökningstillfället till det att resehandlingen finns på utlandsmyndigheten. En lagstadgad administrativ avgift på EUR 15,- betalas (kontant) när passet lämnas ut.


Ambassaden har öppet för utlämning av pass tisdagar kl. 09.00-12.00 och 14.00-15.30 samt onsdagar kl. 09.00-12.00.

Telefontid för konsulära ärenden inklusive pass är måndag, onsdag och fredag kl. 13.30-15.30.