Pass & nationellt id-kort

  • DSC_0435e4

    Ett svenskt pass. Foto: Sveriges ambassad i Helsingfors

Från och med den 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att ansöka om pass och nationellt id-kort på ambassaden i Helsingfors. Läs mer om hur du ska gå tillväga under rubriken Ansökan om ordinarie pass och nationellt id-kort.

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen. Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk. Lagändringen innebär i korthet att:

  • Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod
  • Vanliga pass spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och
  • Giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till tre år

En svensk medborgare kan, efter lagändringen, som mest beviljas tre vanliga pass under en femårsperiod. Vid behov kan provisoriskt pass utfärdas även fortsättningsvis. Ett provisoriskt pass är både tidsmässigt och geografiskt begränsat. Om man ansöker om ett provisoriskt pass och har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt, kommer det vanliga passet att spärras internationellt. Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass i pass-bokform är maskinläsbara men utlandsmyndigheterna provisoriska pass i A4-format är det inte.

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under 12 år sänks till tre år. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass.

För barn över 12 år och för vuxna kommer de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

Svenska pass och nationella id-kort är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i nationella id-kort).

Ambassadens telefontid för konsulära ärenden inklusive pass är måndag, onsdag och fredag kl. 13.30-15.30.

Navigation

Top