Förnyelse av körkort

Om du är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel Finland, kan du inte längre få ditt svenska körkort förnyat i Sverige.

Körkortet ska i stället ersättas med ett körkort i den stat där du är permanent bosatt. I Finland är det Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för körkortsärenden och mer information finns på Trafiksäkerhetsverkets webbplats.

En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i ett annat EES-land får fortfarande förnya sitt svenska körkort. Blankett för förnyelse av körkort finns på ambassaden i Helsingfors. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.

Den som ansöker om förnyelse av körkort får själv fylla i och posta blanketten med foton till Transportstyrelsen i Sverige. När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen kortet till den svenska utlandsmyndighet som angivits i ansökan. Observera att en lagstadgad avgift tas ut när körkortet hämtas ut.

Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats Körkortsportalen.

Ambassadens öppet- och telefontiderNavigation

Top