Ekonomiskt bistånd

Svenska medborgare som behöver ekonomiskt bistånd i Finland ska kontakta socialväsendet på den ort där behovet uppstått.

I Helsingfors kontaktas:

Helsingfors Socialverk
SOCIALJOUREN
Adress: Sparbankskajen 2 A
Telefon: +358 (0)20 696 006

Socialjouren har öppet:
dygnet runt

Observera att ambassaden ej lämnar ekonomiskt bistånd till nödställda svenska medborgare i Finland i enlighet med Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster.

För överföring av medel från Sverige hänvisas främst till växlingskontoren:

Forex
Norra Esplanaden 27 eller Järnvägsstationen

Money Exchange
Norra Esplanaden 21