Ansökningsavgifter

I enlighet med förordning 1997:691 om avgifter vid utlandsmyndigheterna tar ambassaden ut vissa avgifter för ansökningar och intyg m.m.

Klicka på länken till höger eller här för att se en lista över avgifterna.