Ansökningsavgifter

I enlighet med förordning 1997:691 om avgifter vid utlandsmyndigheterna tar ambassaden ut vissa avgifter för ansökningar och intyg m.m.

Klicka på länken till höger eller här för att se en lista över avgifterna.

Navigation

Top