Media

Finlands public service-bolag heter YLE, officiellt Rundradion AB. De två stora TV-kanalerna YLE1 och YLE2 kompletteras av en egen svenskspråkig kanal, YLE Fem, och en temakanal, YLE Teema. Sedan våren 2017 delar de två sistnämnda kanalerna kanalplats med varandra. 

MTV3 är landets största kommersiella kanal, som motsvarar ungefär TV4 i Sverige. Kanalen ägs av Bonnierkoncernen. En annan stor kommersiell kanal är Nelonen (Fyran), som ägs av Sanomakoncernen.

Finland har idag sex ickekommersiella radiokanaler, varav två, Radio Vega och Radio Extrem sänder på svenska. Den populäraste radiokanalen är Radio Suomi, som i princip motsvarar P 4 i Sverige. Det finns också en rad privata kommersiella radiokanaler, varav flera är rikstäckande eller delvis rikstäckande.

Finländarna är ett av världens mest tidningsläsande folk, och Finland har i Helsingin Sanomat (ob), som ingår i Sanomakoncernen, Nordens största morgontidning med en upplaga på 324 000 ex. Den har en dominerande ställning som opinionsbildare. Därnäst kommer Aamulehti (103 000) i Tammerfors, Turun Sanomat (89 000) i Åbo och Kaleva (60 000) i Uleåborg, alla politiskt oberoende.

De största tabloidtidningarna (som dock utkommer på morgonen) är Ilta-Sanomat och Iltalehti (118 000 resp 71 000 ex). Den dominerande dagliga (veckodagar) affärstidningen är Kauppalehti (101 000). Dess tidigare huvudkonkurrent, Taloussanomat, utkommer i dag bara på nätet.

Hufvudstadsbladet (ob) med 35 000 ex dominerar den svenskspråkiga pressen. Därefter kommer Vasabladet (17 500), Österbottens Tidning (12 500), Västra Nyland (8 500) och Åbo Underrättelser (6 000). Den sistnämnda, grundad år 1824, är landets äldsta tidning.