Om Finland

Här presenteras ambassadens landrapport för Finland. Senaste uppdatering: april 2017.

Basfakta

Officiellt namn: Republiken Finland / Suomen tasavalta
Huvudstad: Helsingfors/Helsinki
Officiella språk: Finska (88,7 %) och svenska (5,3 %) (2015)
Folkmängd: 5,4 miljoner
Yta: 390 903 km2, varav land 303 892 km2
Födelsetal: 1,80 (2012)
Religion: Evangelisk-luthersk 73,0 %, ortodox 1,1 %, övriga 1,6 % (2015)
Statsskick: Republik
Statschef: President Sauli Niinistö (1/3 2012-)
Regeringschef: Statsminister Juha Sipilä (C) (29/5 2015- )
Regering:  Regeringen är en majoritetsregering som består av Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Tillsammans har regeringspartierna 123 mandat av riksdagens 200. I regeringen ingår 14 ministrar.
Parlament:  
-namn: Riksdagen / Eduskunta
-antal kamrar: 1 kammare
-antal platser: 200 platser
Grupper i riksdagen:  Centerns riksdagsgrupp (49 medlemmar), Samlingspartiets riksdagsgrupp (37), Sannfinländarnas riksdagsgrupp (37), Socialdemokratiska riksdagsgruppen (35), Gröna riksdagsgruppen (15), Vänsterförbundets riksdagsgrupp (12), Svenska riksdagsgruppen (10), Kristdemokratiska riksdagsgruppen (5).
Senaste allmänna val: april 2017 (kommunalval)
Nästa allmänna val: januari 2018 (presidentval)
   
Valuta: EUR
BNP: 207,2 MDEUR (2015, prel.)
BNP/capita: 37 819 EUR (2015, prel.)
BNP-tillväxt: 0,5 % (2015, prel.) (prognos 2016 1,4 %, 2017 1,0 %, 2018 1,3 %)
Inflation: 0,3 % (maj 2016)
Arbetslöshet: 9,4 % (2015)
Offentliga sektorns underskott: 2,7 % av BNP (2015, prel.)
Offentliga sektorns skuld: 63,0 % av BNP (2015, prel.) (prognos 2016 64,6 %, 2017 66,4 %)
Statsskuld: 48,4 % av BNP, 99,8 MDEUR (2015)
Bistånd: 816 MNEUR, 0,38 % av BNI (2016)
Förnybar energi: 34,8 % (2015, prel.) av totalförbrukningen
Viktigaste industrigrenar: metallindustri (39,0 %), kemisk industri (24,2 %), skogsindustri (18,6 %), livsmedelsindustri (10,9 %) (2014, andel av industriproduktionen)
Utrikeshandel
(MNEUR 2015, prel.)
Import Export Balans
Totalt 54 256 53 829 -427
Sverige 6 200 5 522 -678

Export (varor och tjänster)

37,9 % av BNP, 77,3 MDEUR (2015)
Import (varor och tjänster)

37,0 % av BNP, 76,6 MDEUR (2015)

Importandelar Tyskland 15,2 %, Sverige 11,4 %, Ryssland 11,0 %, Kina 7,3 %, Nederländerna 6,5 % (2015, prel.)
Exportandelar Tyskland 13,9 %, Sverige 10,3 %, USA 7,0 %, Nederländerna 6,6 %, Ryssland 5,9 % (2015, prel.)


Källor: Statistikcentralen, Findikaattori, Finansministeriet, Utrikesministeriet, Statskontoret, Finlands Bank, Tullen, OECD, Visitfinland.com

Navigation

Top