Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland

Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att öka och utveckla kontakterna mellan de bägge ländernas kultur, näringsliv och medborgare.

Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5
02100 ESBO

Telefon: +358-(0)9-435 020 (växel)
Fax: +358-(0)9-467 291
Webbplats