Business Sweden i Finland

  • BusinessSweden

    Business Sweden. Foto: www.business-sweden.se

Om du är intresserad av handels- och investeringsfrågor mellan Sverige och Finland rekommenderas kontakt med Business Sweden, en sammanslagning av tidigare Exportrådet och Invest Sweden.

Business Sweden har ett omfattande nätverk och stor erfarenhet av finsk och svensk industri och handel mellan länderna. Business Sweden kan snabbt hjälpa dig med frågor som berör finsk-svenska handelsförhållanden.

Personalen på Business Swedens kontor i Helsingfors talar både svenska och finska.

Business Sweden in Helsinki
Södra esplanaden 24
00130 HELSINGFORS

Tel: +358 9 686 460
Fax: +358 9 686 46 420
E-post: finland@business-sweden.se

Webbplatsen för Business Sweden

Navigation

Top