VisitSweden

VisitSweden arbetar för att marknadsföra Sverige i världen. VisitSweden vill öka antalet utländska besökare till Sverige och därigenom skapa bättre affärsförutsättningar för turistnäringen. VisitSweden har kunskapen om målgruppen, marknaderna, kanalerna, trenderna och varumärket Sverige.

VisitSweden
Porkalagatan 20 A
00180 HELSINGFORS
e-post finland@visitsweden.com
www.visitsweden.com

Finländska turister hänvisas till VisitSwedens callcenter, telefon 09-4780 2900 och VisitSwedens webbplats.