Tull- & införselbestämmelser

  • helena_wahlman-riksgransen-3099

    Riksgränsen. Foto: Helena Wahlman/imagebank.sweden.se


Djur
Information om resor och transporter av djur till Sverige finns på Jordbruksverkets webbplats

Information om in- och utförsel av djur till Finland finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats


Fordon
På Transportstyrelsens, Tullverkets och Skatteverkets webbplatser finns information om vilka regler som gäller vid in- och utförsel av fordon till/från Sverige.

Transportstyrelsen
Tullverket
Skatteverket


Vapen och ammunition
Upplysning om vilka regler som gäller vid in- och utförsel av vapen och ammunition finns på Tullverkets webbplats


Varor
Tullverket svarar på frågor angående införsel av varor, till exempel bil, alkohol, tobak och livsmedel. Utförlig information om införselregler finns på Tullverkets webbplats