Trafik- och fordonsregler

  • cecilia_larsson-infrastructure_in_sweden-1156

    Stockholmstrafik. Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se


Information om till exempel körkort, regler om vinterdäck, export av fordon, trafik- och fordonsregler finns på Transportstyrelsens webbplats


Trängselskatt

Sedan den 1 januari 2015 gäller trängselskatten i Stockholm och Göteborg även utländska fordon. Numera ska också utländska personbilar, lastbilar och bussar betala trängselskatt när de passerar någon av betalstationerna i Stockholm eller Göteborg.

Mer information om trängselskatten finns på Transportstyrelsens webbplats


Broavgifter

Från och med den 1 februari 2015 kommer en broavgift att tas ut då man passerar bron över Sundsvallsfjärden och Motalaviken. Avgift tas även ut på Öresundsbron och Svinesundsförbindelsen.

Mer information om broavgifterna finns på Transportstyrelsens webbplats

Navigation

Top