Flytta till Sverige

Flyttar du till Sverige från ett annat nordiskt land kan du stanna ett år utan att vara folkbokförd.

Om du skall stanna i ett år eller mer skall du anmäla om inflyttning till Skatteverket i Sverige. Med dig behöver du ditt pass.

Skatteverket kontaktar härefter automatiskt registreringsmyndigheten i utflyttningslandet om att du är registrerad i Sverige.

Navigation

Top