Elektronisk ansökan om uppehållstillstånd

Sedan december 2011 är det möjligt att ansöka elektroniskt om uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning. Den elektroniska hanteringen av ansökan gör ansökningsprocessen både lättare och snabbare.

För att kunna ansöka om uppehållstillstånd elektroniskt bör den sökande:

  • Ha fyllt 18 år och ha ett giltigt pass och
  • Ha en maka, make, registrerad partner eller sambo som bor i Sverige eller
  • Planera att gifta sig eller bli sambo med en person som bor i Sverige eller
  • Ha en annan nära släkting i Sverige som den sökande har ett särskilt beroendeförhållande till.


Familjemedlemmen som bor i Sverige måste ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:

Flytta till någon i Sverige
Ansök om uppehållstillstånd på webben

Du kan också kontakta ambassaden i Helsingfors för närmare upplysningar.