Arbeta i Sverige

Arbetssökande och arbetsgivare kan få information och tjänster via Arbetsförmedlingen i Sverige.

Arbetsförmedlingens webbplats kan arbetsgivare direkt skriva in lediga platsannonser genom arbetsförmedlingens självservice på Internet. Arbetsgivare kan också söka i CV-databasen där arbetssökande har lagt in sina uppgifter.

Arbetssökande kan på webbplatsen söka efter lediga platser och få information om var och hur man söker jobb. På webbplatsen finns också bl. a. information om olika yrken med framtidsutsikter och utbildningskrav.

Arbetsgivare och arbetstagaren kan också kontakta arbetsförmedlingens kundtjänst via telefon och e-post eller besöka den lokala arbetsförmedlingen för personlig service.

Arbetsförmedlingen i Finland förmedlar också arbeten i Sverige.

Utförlig information om att arbeta i Sverige finns också på Svenska Institutets webbplats Work in Sweden.