Ambassaden söker en översättare (vikariat)

Sveriges ambassad i Helsingfors söker en svenskspråkig översättare. Tjänsten är ett vikariat på heltid (35,5 h/vecka) under tiden 12.3-10.8.2018. 

Till översättarens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att bevaka inhemska medier och att översätta och sammanfatta artiklar och annat material till svenska till stöd för ambassadens rapportering. Till arbetsuppgifterna hör också att bistå ambassadens konsulära avdelning med översättningar till svenska och finska, samt att som en del av press- och kulturavdelningen översätta och skapa material på svenska och finska till ambassadens hemsida och sociala medier (Facebook och Twitter). Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som översättare eller journalist och som är van att sålla fram relevant innehåll ur ett digert nyhetsflöde. Du är snabb, noggrann och har en förmåga till självständigt arbete utifrån ambassadens behov. Ditt modersmål är svenska och du har utmärkta kunskaper i finska, och du uttrycker dig väl på båda språken. Arbetet förutsätter god datorvana.

Vid Sveriges ambassad i Helsingfors arbetar för närvarande 15 personer varav fem är diplomater utsända från Sverige och tio är lokalt anställda. Ambassaden täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska och ekonomiska frågor, press, information, kultur och Sverigefrämjande, samt rättsliga frågor och konsulära ärenden.

Varmt välkommen med din ansökan, inklusive CV och referenser, senast den 23 februari. Sena ansökningar beaktas ej. Märk din ansökan med ”Översättare” och sänd den till ambassaden.helsingfors@gov.se eller till Sveriges ambassad, PB 329, 00171 Helsingfors.

OBS – ambassaden kommer inledningsvis enbart att besvara/kontakta de kandidater som har gått vidare efter ett första urval. Ansökningar ska vara kompletta för att behandlas. Efter avslutad rekrytering sänds besked ut till samtliga sökande.

Mer information om tjänstens innehåll lämnas av ambassadråd Jan Nyberg, tel. +358 (0)9 6877 6638, övriga frågor besvaras av personalansvarig Karin Grundel, tel. +358 (0)9 6877 6626.