Stöld

Om du på grund av rån eller stöld blivit av med din reskassa bör detta omgående polisanmälas. Tyvärr är det inte alltid man får en polisrapport, de flesta försäkringsbolag är dock medvetna om detta.

I Havanna finns en kubansk serviceinrättning som bistår turister – ASISTUR – vilken har öppet dygnet runt, årets samtliga dagar.

Om du har reseförsäkring eller hemförsäkring i svenskt försäkringsbolag och blivit av med din reskassa eller råkat ut för olyckshändelse tar du kontakt med ASISTUR. För att kunna erhålla den hjälp ASISTUR erbjuder måste man göra personligt besök, givetvis undantaget i de fall man befinner sig på sjukhus då sjukhuset ombesörjer denna kontakt.

ASISTUR:s personal talar förutom spanska även engelska och tyska. ASISTUR kan bland annat hjälpa till med försäkringsärenden och penningöverföringar (mot avgift).

ASISTUR hjälper till med att kontakta försäkringsbolag/bank och förskotterar, inom 24 timmar, medel som försäkring täcker alternativt bemyndigande från bank att utbetala viss summa.

ASISTUR
Paseo del Prado No. 212, esq. Trocadero
Hotel Casa del Científico
La Habana Vieja

Tel: +53-7-866 8527och +53 7-867 1315
E-post: asisten@asistur.cu


Du kan också vända dig till Havannas huvudkontor för kredit-/betalkort beläget i hotell Habana Libre, Calle 23 esq. a M, Vedado,   tel: +53-7-833 4011 för att spärra förlorade kort och även få ut ett nödbelopp som täcker dina utgifter för en dag eller två. Kontoret har öppet dygnet runt, årets samtliga dagar.

Om det blir nödvändigt att skjuta upp din hemresa i avvaktan på pengar, bör du omedelbart boka om din flygbiljett hos flygbolaget. Reser du med en researrangör är det naturligt att du i första hand vänder dig till platsrepresentanten för att få hjälp eller råd.

Vid sidan av den hjälp ASISTUR erbjuder kan du göra en privat överföring av medel till kubansk bank genom att anmoda din bank att per telex eller fax översända ett visst belopp, vanligen tar denna överföring 7 arbetsdagar. Fax och telex kan exempelvis sändas från de stora hotellen.

Bankerna i Havanna har normalt öppet: måndag - fredag
08.30-15.00, sista arbetsdagen i månaden: 08.30-12.00.

Förslag på bank i Havanna:

Banco Popular de Ahorros
Tel: +53-7-22 25 46(-49)

BANDEC (Banco de Credito y Comercio)
Tel: +53-7-60 49 11/62 80 01

För svenska medborgare gäller att om ALLA andra möjligheter att få pengar från Sverige är uttömda kan du vända dig till ambassaden, som i ett akut nödläge kan vara dig behjälplig.

Denna hjälp kan då t.ex. innebära att ambassaden förmedlar kontakt med anhörig som inbetalar medel till Utrikesdepartementet i Stockholm varefter ambassaden kan utbetala förskott. Denna hantering tar ca 2-3 dagar. Avgift uttas.

Ambassaden kan även ombesörja förmedling av bankuttag från din bank i Sverige, inom 1-2 dagar. Avgift uttas.