Om Kuba

Här presenteras ambassadens landöversikt, skriven i mars 2017. 

Basfakta*

Huvudstad:                        Havanna                      

Folkmängd:                       11,2 miljoner

Språk:                                Spanska

Yta:                                   110 860 km² [Sverige: 449 964 km²]                      

Statsskick:                         Socialistisk republik och enpartisystem                

Stats- och regeringschef:  Raúl Castro Ruz (sedan februari 2008)                

Utrikesminister:                Bruno Rodríguez Parrilla (sedan mars 2009)

Valuta:                              Kubansk peso (CUP), konvertibel peso (CUC)

Växelkurs:                        1 CUC = 24 CUP, 1 CUC = 1 USD

Inflation:                          4,5 % för 2016 (EIU)

Utlandsskuld:                   ca 20 miljarder USD (EIU)

Valutareserv:                    11,6 miljarder USD (EIU)

BNP/capita (nominell):    8071 USD (EIU)

BNP/capita (PPP):            12671 USD (EIU)

BNP-tillväxt:                    -0,9 % för 2016 (EIU)

Arbetsför befolkning:       5,1 miljoner, varav 20 % i privata sektorn (ONE)

Arbetslöshet:                    ca 2,4 % (EIU)

Medellön:                        584 CUP/månad (ca 24 USD) enl. ONE 2014

Import:                             10,4 miljarder USD för 2016 (EIU)

Export:                             3,1 miljarder USD för 2016 (EIU)

Bytesbalans:                    260 miljoner USD för 2016 (EIU)

Handelsbalans:               -8 procent av BNP för 2016 (EIU)

Turister:                           4 miljoner besökare 2016 (14 % ökning sedan 2015)

Remitteringar:                 3 miljarder USD (uppskattning enl. USA:s utrikesdepartement,   ca 3 % av nominell BNP)                          

Viktiga exportnäringar:     Hälsoservice, turism, olja, socker, farmaceutiska produkter, nickel, tobak

Viktiga importprodukter: Olja, livsmedel, maskiner och utrustning,(främst till   turistindustrin), kemiska produkter

Största handelspartners: Venezuela, EU, Kina, Brasilien, Kanada, Mexiko, USA

Sveriges export till Kuba:  217 miljoner SEK 2016 (SCB)

Kubas export till Sverige:  33 miljoner SEK 2016 (SCB)


EIU - Economist Intelligence Unit.

ONE - Oficina Nacional de Estadística e Información

SCB – Statistiska Centralbyrån

* Siffrorna är svåra att verifiera och bygger delvis på uppskattningar