Sveriges handelsförbindelser med Kuba

De ekonomiska och handelspolitiska relationerna mellan Kuba och Sverige är begränsade, men har potential för ökning. Handelsutbytet har under de senaste åren ökat, om än från låga nivåer. För närvarande finns en handfull svenska företag representerade på Kuba. 

Till dessa hör handelshuset Elof Hansson AB (representerar bl.a. Atlas Copco vad gäller nickel- och stålindustri, Alfa Laval i olje-, socker- och livsmedelsindustri), Volvo Construction Equipment AB (maskiner till nickelindustrin och byggnadssektorn), Ericsson AB Branch Cuba (telefoni, GSM- nätutbyggnad), De Laval (utrustning till mjölkproduktion), Tetra Pak (förpackningsindustrin), Sandvik International AB (maskiner och utrustning till gruvindustri och byggnadssektorn) samt Bycosin (metallpulver till oljeindustrin och energisektorn). De svenska företagen väl etablerade som viktiga leverantörer till nyckelsektorer inom den kubanska ekonomin.

Enligt SCB omfattade den svenska exporten till Kuba år 2016 totalt 217 miljoner SEK. Exporten utgörs främst av maskin- och verkstadsprodukter, halvfabrikat och kemikalier, apparater för telekommunikation och transportutrustning. Den svenska importen från Kuba 2016 uppgick till 33 miljoner SEK. Sverige importerar främst malm, tobak, maskin- och verkstadsprodukter och apparater för telekommunikation. 

Varje år arrangerar man i Kuba en handelsmässa, FIHAV, för att locka utländska företag och investeringar till ön.

 

Senast uppdaterad: 2017-06-09