Uppehålls- och arbetstillstånd

Följande gäller vid ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd på Sveriges ambassad i Kuba:

Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd lämnas in till ambassaden måndag–fredag kl 09.30-11.30.

Vid ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd vid familjeanknytning tas en avgift ut. På migrationsverkets hemsida kan du se de aktuella avgifterna.

Tid för intervju erhålls när en komplett ansökan lämnats in, således går det ej att på förhand boka tider från Sverige. Normalt är väntetiden ca 2 månader.

Ambassaden utför inga make/maka- eller  fästman/fästmö-intervjuer. Utredningen görs här med den kubanska parten och referenten hörs av Migrationsverket i Sverige.

Till ansökan ska bifogas kopia av pass (giltigt i minst 12 månader). Är man gift ska äktenskapsbevis, legaliserat av kubanska utrikesministeriet lämnas in till ambassaden. Har sökande tidigare varit gift ska skilsmässodom, legaliserat av kubanska utrikesministeriet lämnas till ambassaden. Dessa legaliseras, kopieras och bifogas ansökan. Ambassadens legaliseringsavgift per dokument är för närvarande 120 SEK, som betalas i den lokala valutan CUC.

Har sökande barn krävs födelsebevis vilket också ska vara legaliserat av kubanska utrikesministeriet. Enligt de kubanska reglerna skall även till denna bifogas ett legalt dokument, som erhålls hos kubanska ambassaden i Stockholm eller Consulteria Jurídica där det framgår att den kvarvarande föräldern (om det finns någon) tillåter att barnet bosätter sig i Sverige.

Consultería Jurídica Internacional
Calle 16 No 314, e/ 3 y 5
Miramar, Playa
Ciudad de la Habana
Tel: +53-7-24 24 90
Fax: +53-7-24 23 03

Efter intervjun sänds handlingarna till Migrationsverket för beslut, se migrationsverkets hemsida för en uppskattning av handlägningstiden.


Vid ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ska följande handlingar bifogas:

  • ansökan
  • äktenskapsbevis/skilsmässodom/födelsebevis
  • giltigt pass (minst 12 månader)
  • två foton