Rösta från utlandet

Under 2014 är det val vid två tillfällen. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Du som är röstberättigad och befinner dig i utlandet vid tiden för valen kan rösta från utlandet.

Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat.

Läs mer om rösträtt och röstning på Valmyndighetens webbplats www.val.se. Där finns också särskild information till utlandssvenskar.

Navigation

Top