Reseinformation Mauritius

Allmänna säkerhetsläget

De flesta resor avlöper utan några incidenter. Väskstölder och andra småbrott är vanliga och sedvanlig försiktighet bör iakttas. Det är viktigt att förvara resehandlingar, pass, kredit- och betalkort, pengar samt mobiltelefoner på ett säkert ställe. Den främsta säkerhetsrisken på Mauritius är trafiken. Försiktighet bör tillvaratas i trafiken särskilt efter mörkrets inbrott.

Terrorism

Risken för terrordåd i Mauritius bedöms för närvarande vara låg.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Cyklonsäsongen pågår vanligtvis från november till maj. Cykloner kan medföra stora skador på infrastruktur och bebyggelse. Ansvarig myndighet har ett välutvecklat varningssystem.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Enligt gällande regler kan svenska medborgare stanna upp till 90 dagar utan visum. Resenärer rekommenderas att innan avresa kontakta Mauritius ambassad för att få uppdaterade upplysningar om gällande visum- och inresebestämmelser.

High Commission of the Republic of Mauritius
32/33 Elvaston Place
London SW7 5NW
United Kingdom

Tel: +44 207 581 0294/ 0295

E-Mail: londonhc@govmu.org

 

Hälso- och sjukvård

Bra privat sjukvård finns att tillgå på Mauritius; allvarligare skador eller sjukdomsfall kräver dock evakuering till Sydafrika. Därför uppmanas resenärer att ha komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport. Kontakta en vaccinationscentral i god tid innan resa till Mauritius.

Lokala lagar och sedvänjor

Den lokala valutan är Mauritian Rupee (Rs.) Kreditkort är normalt accepterat av banker och de flesta hotell, restauranger och turistaffärer.

Creole och franska är huvudspråken på Mauritius. De flesta talar även engelska flytande.

För mer utförlig information se http://www.mauritius.net/general_info/index.php

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsbrott och rån är ovanligt. Rån kan dock förekomma och man ska undvika att bära stora summor av kontanter eller andra väredsaker. Efter mörkrets inbrott bör man undvika att röra sig i obekanta områden särskilt i affärsdistrikten i Port Louis.

Trafiksäkerhet

På Mauritius är det vänstertrafik. Den främsta säkerhetsrisken på Mauritius är trafiken och försiktighet bör iakttas särskilt efter mörkrets inbrott.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att ha komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad på Mauritius utan företräds av ett honorärkonsulat i Port Louis och Sveriges ambassad i Harare, Zimbabwe.

Sveriges honorärkonsulat
Taylor Smith & Co Ltd
Aqualia Building,
Old Quay D Road
Port Louis
Mauritius

Telefon: +230 206 32 03
Fax: +230 240 28 84
E-post: colin.taylor@taylorsmith.mu

Sveriges ambassad
32 Aberdeen Road
Avondale
Harare

Tel: +263 (0)4 302 636
E-post: ambassaden.harare@gov.se

Andra länders reserekommendationer kan läsas på respektive utrikesdepartements hemsida, som t.ex. för USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada och Australien.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top