Reseinformation Malawi

Aktuella händelser

Under oktober 2017 har det förekommit oroligheter i Mulanje-distriktet i södra Malawi samt de tre närliggande Phalombe, Thyolo och Nsanje-distrikten, även i städerna Blantyre (inklusive huvudvägen till/ från flygplatsen), Zomba och Machinga har oroligheter förekommit. Oroligheterna har startats av rykten gällande att människor kommit till området för att stjäla blod till ritualer (svart magi) från lokalbefolkningen.

November 2017. Situationen har lugnat sig och inga ytterligare händelser har rapporterats under de senaste veckorna. Resenärer i ovannämnda distrikt rekommenderas dock att vara uppmärksamhet och följa lokala medier.

 

Allmänna säkerhetsläget

De främsta säkerhetsriskerna i Malawi är normalt sett trafiken och bristande sjukvård. Du bör därför vara försiktig i trafiken särskilt efter mörkrets inbrott. Allvarligare skador eller sjukdomsfall kräver evakuering till Sydafrika. Därför uppmanas resenärer att ha komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport.

Terrorism

Risken för terrordåd anses som liten, men Malawi kan som andra länder råka ut för terrorangrepp utan förvarning.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Översvämningar

Översvämningar kan förekomma i älvdalarna i södra delarna av Malawi under regnperioden.  Då kan korta men kraftiga regnbyar leda till att älvar på kort tid svämmar över.

Jordskalv

Flera jordskalv inträffade på upp till 6,2 på Richterskalan runt staden Karonga i norra Malawi i december 2009. Risken för jordskalv i området är annars liten, men Malawi är en del av Rift Valley som är känt för jordskalv med ojämna mellanrum.

För mer utförlig information se http://www.norway.mw/Norsk/reise/natur/

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Svenska medborgare måste ha visum för inresa till Malawi.

Resenärer rekommenderas att innan avresan kontakta malawisk ambassad för att få uppdaterade upplysningar om gällande visum- och inresebestämmelser, samt kostnader för visum. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Malawiska ambassaden i Storbritannien är ansvarig för Sverige:

Malawi High Commission to the UK
www.malawihighcommission.co.uk

Hälso- och sjukvård

De flesta tropiska sjukdomar förekommer i Malawi och man ska alltid ha ett gott vaccinationsskydd. Malariaprofylax rekommenderas för alla resor till Malawi. Kontakta läkare i god tid före resan för närmare information. Vid bad i Malawisjön var medveten om att bilharzia är vanligt förekommande.

Lokala lagar och sedvänjor

Användning av kreditkort (Visa, American Express och MasterCard) accepteras av de större hotellen och på turistställen.

Den lokala valutan är malawiska kwacha.

Engelska är det officiella språket och det nationella språket är chichewa. Reser man på landsbygden kan det vara få som talar engelska.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar och dess omnejd.

Köp av oslipade ädelstenar är olagligt.

Homosexualitet är förbjudet i Malawi och överträdelse kan medföra flera års fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsbrotten är få och främst centrerade kring de stora städerna Lilongwe och Blandtyre. Rån kan förekomma och man ska undvika att bära stora summor av kontanter eller andra värdesaker. Efter mörkrets inbrott bör man undvika att röra sig i obekanta områden samt köra bil utanför städerna. Infrastrukturen är undermålig och trafikljus och vägbelysning finns sällan.

Trafiksäkerhet

Malawi har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen. Det är många trafikolyckor och trafiken anses vara den största säkerhetsrisken.Vägarna är ofta dåligt underhållna och bilparken har genomgående dålig teknisk standard. Körning i mörkret innebär en särskilt stor risk då bilarna inte har fungerande ljus.

Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon vid bilkörning.

Försäkringsskydd

Sjukvården i Malawi är bristfällig och allvarliga skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering. Det är därför viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport, även till Sverige.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Malawi utan företräds av Norges ambassad i Lilongwe och Sveriges ambassad i Harare, Zimbabwe.

Sveriges ambassad
32 Aberdeen Road
Avondale
Harare

Tel: +263 (0)4 302 636

E-post: ambassaden.harare@gov.se

Royal Norwegian Embassy
Arwa House, City Centre
Private Bag B323
Lilongwe 3, MALAWI

Contact:
Telephone: +265 1 774 211
Fax: +265 1 772 845
E-mail: emb.lilongwe@mfa.no
Hemsida: www.norway.mw 

Vid akutfall utanför öppettider kontakta Foreign Service Response Centre: +47 23 95 13 00

Andra länders reserekommendationer kan läsas på respektive utrikesdepartements hemsida, som t.ex. för USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada och Australien.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top