Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Harare.

Ambassadens uppgift är att främja relationerna mellan Sverige och Zimbabwe. Vi svarar för politiska kontakter med Zimbabwes regering och civilsamhälle.

Vi verkar för handel, investeringar och kulturellt utbyte. Ambassaden tillhandahåller också konsulära tjänster.

Dessutom administrerar ambassaden Sveriges utvecklings- och humanitära bistånd till Zimbabwe.  
Ambassaden representerar även Sverige i Malawi och på Mauritius.

Navigation

Top