Om Mauritius

Här presenteras ambassadens landrapport om Mauritius.

Basfakta

Officiellt namn  Republic of Mauritius
Huvudstad Port Louis 150 000 inv.
Antal invånare 1,3 miljoner
Statsskick Republik
Statschef President Kailash Purryag
Regeringschef Premiär -Utrikes och Försvarsminister  Navin Ramgoolam
Utrikesminister Navin Ramgoolam (se ovan)
Yta 2 040 km2 (Sverige 449 964)
Tid Svensk + 3 timmar
Högsta berg Piton de la Petite Rivière Noir (826 m ö h)
Andra städer Beau Bassin-Rose Hill
Folkgrupper Indomauritier 68 %, Kreoler 27 %, Kineser 3 %, Övriga 2 %
Officiella språk Inget, men engelska används i parlamentet och är skolspråk. Befolkningen talar i stor utsträckning även franska och kreol talas av många. Morisyen (fransk-afrikanska blandspråk); hindi, urdu, bhojpuri är minoritetsspråk
Religion Hinduer, minoriteter av kristna och muslimer

 

Mauritius idag

Mauritius är en ö i Indiska oceanen utanför den afrikanska kontinenten cirka 900 km öster om Madagaskar. Huvudstaden och största staden är Port Louis på nordvästra delen av ön.

Indo-mauritianer (hinduer och muslimer) och kreol (av afrikansk härkomst) är de största befolkningsgrupperna. Det finns också små grupper med kinesisk, fransk och brittisk härkomst. Överlag lever de olika etniska grupperna i harmoni och inga stora motsättningar finns i dagsläget.
Sedan självständigheten har Mauritius varit en spirande demokrati och val hålls regelbundet. De största inkomstbranscherna är turism, textil, jordbruk och en växande finansiell sektor. De senaste årtionden har Mauritius uppvisat en stadig ekonomisk tillväxt tack vara stora utländska investeringar som i sin tur lett till att Mauritius har en av Afrikas högsta per capita inkomster.

Kort historisk bakgrund

Mauritius var känd bland arabiska och malajiska sjömän så tidigt som på 900-talet men det var först när portugiserna landsteg på 1500-talet som ön blev omtalad i västerlandet. Nederländerna övertog sedan ön under 1600-talet och döpte den till minne av prins Maurits van Nassau. Fransmännen tog kontroll över Mauritius år 1715 och gjorde ön till viktig flottbas för övervakning av Indiska oceanen och påbörjade storskalig sockerproduktion. Britterna erövrade ön1810, under Napoleonkriget. Mauritius var en strategiskt viktig brittisk flottbas särskilt under andra världskriget. Mauritius blev självständigt från Storbritannien1968.

Navigation

Top