Anmälan till ambassaden

Svenskar som är bosatta eller avser att stanna i Zimbabwe, Malawi eller Mauritius under en längre tid rekommenderas att registrera sig vid ambassaden.

Förteckningen över svenskar bosatta i dessa länder används i beredskapssyfte och vid utskick. Att lämna sina uppgifter till ambassaden är dock frivilligt.

Länk till det elektroniska formuläret för Svensklistan som ambassaden och UD har tillgång till återfinns till höger. Vänligen försök lämna fullständiga uppgifter för att underlätta kontakt om behov skulle uppstå att komma i kontakt med er.

Det går att registrera sig som längst för ett år, du får då en påminnelse per e-post om du vill förnya din registrering. I annat fall försvinner din registrering automatiskt.

Det är viktigt att du tydligt anger i din anmälan, alternativt meddelar ambassaden, när du flyttar, så att du då kan strykas från listan.

Kom också ihåg att meddela ändrad bostadsadress eller ändrade familjeförhållanden.

Anmälan till Svensklistan går också enkelt att göra genom UD:s app Resklar.

Navigation

Top