Att göra affärer i Zimbabwe

Letar du efter affärsmöjligheter i Zimbabwe? Nedan listas de viktigaste vägledande institutionerna för information kring investeringar i Zimbabwe.


Zimbabwe Investment Authority (ZIA)
ZIA är Zimbabwes främsta investeringsfrämjande organ och bidrar till en hållbar nationell ekonomisk utveckling och tillväxt genom att främja och underlätta mervärdesinvesteringar. Vidare erbjuder ZIA tjänsten att sammanföra investeringspartners från hela världen som är intresserade av att investera i Zimbabwe. Det inrättades av ett riksdagsbeslut under 1993 och fick följande funktioner i uppdrag:

* Kordinera och underlätta utländska investeringsförslag för godkännande;
* Uppmuntra och underlätta investeringar av både inhemska och utländska investerare;
* Främja samriskföretag mellan inhemska och utländska investerare;
* Främja decentraliseringen av investeringsverksamhet;
* Ge råd till regeringen om policys som relaterar till den privata sektorn.

Besöksadress:
Investment House
109 Rotten Row
P.O. Box 5950
Harare, Zimbabwe
Tel: +263(0) 4 75 79 31-6, +263 (0) 4 759911-5, +2634780140-5
Fax: +263(0)4 773 843, 759 917
E-post: info@zia.co.zw

Ministry of Industry and Commerce
Ministeriets centrala funktion är att granska och formulera policys och strategier inom industri- och handelsutveckling.

Huvudkontor:
13th  floor, Mukwati Building
Cnr. 4th Street/Livingstone Avenue
Private Bag 7708, Causeway
Harare, Zimbabwe
Tel: +263-4-791820-9
Fax: +263-4-253137
E-post: mic@miit.gov.zw; miit@indandcom.co.zw; itrade@indandcom.co.zw

ZimTrade
ZimTrade främjar handel och investeringar i Zimbabwe. ZimTrades webbplats ger bland annat tillgång till:

* En företagsdatabas
* Zimbabwisk handelsstatistik
* Länkar till andra handelsfrämjande webbplatser
* Användbara adresser

Besöksadress:
Mount Pleasant Business Park
Premium Close
P O Box 2738,
Harare, Zimbabwe
Tel: +263 4 36 93 36-41, 0773 584 261
Fax: +263 4 36 92 44
E-post: info@zimtrade.co.zw 

Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA)
Underlättar ekonomisk utveckling, handel och resande; generering och insamlande av intäkter; upprätthåller överensstämmelser med intäktslagar och genomför regelbundna kontroller med integritet, transparens och hederlighet.

Besöksadress:
Intermarket Centre
CNR Nkwame Nkrumah / First Street
P O Box 4360
Harare, Zimbabwe

Tel: +263 (0) 4 758 891-5,  +263 (0) 4 790813/4
E-post: pr@zimra.co.zw

Zimbabwe Stock Exchange (ZSE)
Zimbabwe Stock Exchange är en liten men aktiv börs i Afrika. Den har varit öppen för utländska investeringar sedan 1993. Den har ett dussintal medlemmar och över 65 noterade värdepapper. Det finns två index; Zimbabwe Industrial Index och Zimbabwe Mining Index.

Besöksadress:
4th Floor
101 Union Ave
Harare, Zimbabwe
Tel: +263 (0) 4 701 096/7, 701420, 252 779/ 80
Fax: +263 (0) 4 762 348
E-post: info@zse.co.zw


Zimbabwe Tourism Authority
Zimbabwe Tourism Authority är en institution som ansvarar för främjande av turism, planering och utveckling, forskning, och verkställandet av standarder och tjänster.

Besöksadress:
Tourism House
55 Samora Machel Avenue
Harare, Zimbabwe

Tel: +263 (0)4 752 570,774 760, 774 709, 758 748, 780 651, 758,  714-12, 0772 48 6953
Fax: +263 (0) 4 758 826-28

The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ)
Reserve Bank har som huvudsakliga mål att upprätthålla den interna och externa värderingen av den zimbabwiska valutan. I detta avseende är RBZ ansvarig för utformningen och genomförandet av penningpolitiken, inriktad på att säkra en låg och stabil inflationsnivå. En annan central funktion för banken är att upprätthålla ett stabilt banksystem genom sin övervakningsroll och funktion som långivare som sista utväg. Andra sekundära roller innefattar förvaltningen av landets guld och utländska tillgångar. RBZ är den enda utfärdaren av valuta och agerar som bank och rådgivare till regeringen.

Besöksadress:
80 Samora Machel Avenue
Box 1283, Harare, Zimbabwe
Tel. +263 (0) 4 703 000, 707 800, 706 450
E-post: rbzmail@rbz.co.zw

The Zimbabwe National Chamber of Commerce (ZNCC)
ZNCC är en medlemsorganisations vars huvuduppgift är att företräda och underlätta för investeringar och företagsamhet i Zimbabwe.

Nationellt kontor:
25 Harvey Brown Avenue, Milton Park
P O Box 1934, Harare, Zimbabwe
Kontakt: Mr. K Chikonzo/ Willard Razawo
Tel: +263-429 355 30/1, 0774768895
E-post: info@zncc.co.zw, willard@zncc.co.zw

The Chambers of Mines of Zimbabwe

Kammaren företräder gruvindustrin och strävar efter att återskapa en livfull gruvindustri i Zimbabwe.

Adress:
20 Mount Pleasant Drive
Harare, Zimbabwe
Tel: +263 (0) 4 334 507, 334 517
Mobil: 0782 708 397-401
E-post: info@chamines.co.zw 

Confederation of Zimbabwe Industries (CZI)
Målet för CZI är att utveckla befintliga industrier och skapa ett gott företagsklimat i landet.

Besöksadress:
31 Josiah Chinamano
Harare, Zimbabwe
Kontakt: Clifford Sileya
Tel: +263 (0) 4 251 490/6
Fax: +263 (0) 4 252 424

Employers Confederation of Zimbabwe (EMCOZ)
EMCOZ främjar och skyddar arbetsgivarnas intressen I Zimbabwe, genom lobbyverksamhet gentemot regeringen gällande nationella policys, arbetskraftens praxis och standarder, sysselsättning och relaterade socioekonomiska frågor.

Besöksadress:
21 Smit Crescent, Eastlea
P.P Box 158, Harare, Zimbabwe
Kontakt: Mr John White Mfukare
Tel: +263 (0) 4 2925 740, 2937587,
Mobil: 077 344 5628
E-post:director@emcoz.co.zw,emcoz@emcoz.co.zw,



 

Navigation

Top