Handel mellan Sverige och Zimbabwe

Handeln mellan Sverige och Zimbabwe är i nuläget liten, men har potential att växa då Zimbabwe är en växande marknad med stora möjligheter, särskilt inom gruvnäring och jordbruk.


Under 2015 uppgick svensk export till Zimbabwe till 142,2 miljoner SEK (15,6 miljoner USD), medan importen från Zimbabwe var försumbar på 9,8 million SEK (1,1 million SEK)

Flera svenska företag är redan närvarande i Zimbabwe och andra stora företag har visat intresse för att expandera i södra Afrika.

Här nedan finns några av de tjänster och institutioner som hjälper till att främja och underlätta handel mellan Zimbabwe och Sverige.

Team Sweden: Samordnat och effektivt exportstöd
* Paraplyorganisation av offentliga auktoriteter, myndigheter och företag
* Arbetar tillsammans för att främja svensk export utomlands
* Assisterar svenska företags ingång i exportmarknaden

Fokus:
* Utbyta erfarenheter gällande olika främjandeaktiviteter
* Identifiera och marknadsföra svenska lösningar och system
* Rekommendera och kordinera särskilda åtgärder
* Föra en löpande dialog med näringslivet
Läs mer om    'Team Sweden här

Business Sweden
Busniess Sweden kan hjälpa såväl zimbabwiska företag som är intresserade av den svenska marknaden som svenska företag intresserade av att etablera sig på den zimbabwiska marknaden. Läs mer om Business Sweden här.

Export till Sverige
Open Trade Gate är ett helomtäckande informationscentrum för exportörer från utvecklingsländer, främst med fokus på handelsregler, lagar och föreskrifter. Läs mer om Open Trade Gate Sweden här.

Annan assistans
De följande är andra institutioner i Sverige som kan hjälpa dig att identifiera svenska leverantörer, köpare eller sektorer för investeringar:
Svenskt Näringsliv
Svenska handelskammaren

Zimbabwe har varit medlem i WTO sedan den 5e mars 1995. Läs mer om Zimbabwes deltagande på WTO: s hemsida.

Navigation

Top