Anti-Corruption Portal

  • Business-Anti-Corruption

    Business-Anti-Corruption Foto: -

Sverige bidrar till Business Anti-Corruption Portal vars syfte är att förse ett omfattande och praktiskt verktyg för företag, och att erbjuda inriktat stöd till små och medelstora företag för att hjälpa dem att undvika och bekämpa korruption, och därigenom skapa ett bättre företagsklimat.


Business Anti-Corruption Portal
Sverige bidrar till Business Anti-Corruption Portal vars syfte är att förse ett omfattande och praktiskt verktyg för företag, och att erbjuda inriktat stöd till små och medelstora företag för att hjälpa dem att undvika och bekämpa korruption, och därigenom skapa ett bättre företagsklimat.

Global Advice Network är ansvariga för informationen på Portalen, som är finansierad av regeringarna från Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

-> Länk till hemsida

Navigation

Top