Info från Svenska Kyrkan: Mobil Präst i Afrika

Svenska Kyrkan har en ambulerande präst som finns till hands för svenskar som besöker, lever eller arbetar i Afrika.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Zimbabwe : Aktuella händelser

Läget i Zimbabwe har under de senaste åren varit stabilt, men som besökare bör man ändå vara uppmärksam, undvika folksamlingar och demonstrationer samt hålla sig uppdaterad på vad som sker.  

Mauritius

Malawi

Evenemang

Navigation

Top