Lagändring i den svenska medborgarskapslagen

En lagändring träder ikraft den 1 april 2015 beträffande reglerna för hur barn får svenskt medborgarskap samt för hur personer som tidigare förlorat svenskt medborgarskap kan återfå det

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Malawi : Aktuella händelser

Stora delar av Malawi har drabbats av allvarliga översvämningar och i delar av av landet råder undantagstillstånd. Det är viktigt att hålla sig informerad om läget i lokal media.

Zimbabwe

Mauritius

Evenemang

Navigation

Top