Om Nederländerna

Ambassaden sammanställer regelbundet en landrapport för Nederländerna.

Rapporten innehåller en kort historik om Nederländerna, basfakta om landet, ambassadens beskrivningar av bland annat inrkespolitik, internationella förbindelser, ekonomi och svensk-nederländska förbindelser.

Ladda ner och läs ambassadens rapport genom att klicka på länken till höger.

Navigation

Top