Sverige & FN

Sveriges stöd för FN är starkt. Sverige är en av de största bidragsgivarna och ett av de få länder som uppfyller FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI. Sverige har deltagit i flertalet av FN:s fredsbevarande operationer sedan 1960-talet. Mer än 80 000 svenskar har gjort FN-tjänst genom åren och flera svenskar har arbetat som FN-medlare.

Sverige blev medlem i Förenta nationerna (FN) 1946, året efter det att organisationen bildades. Sedan dess har ett aktivt engagemang i FN utgjort en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sverige har bland annat funnits bland initiativtagarna till stärkandet av barns rättigheter, tortyrkonventionen, dödsstraffets avskaffande och avskaffandet av apartheid, liksom inom områden som nedrustning, miljö, narkotikabekämpning och åtgärder mot terrorism. Sverige har vid tre tillfällen varit medlem i FN:s säkerhetsråd: 1957-58, 1975-76 och 1997-98.

Svenskar i FN

Enskilda svenskar har med framgång tjänat FN i olika funktioner. Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953-1961. Den förste FN-medlaren var Folke Bernadotte. Efter honom har flera andra svenskar haft medlaruppdrag: Gunnar Jarring, Olof Rydbeck, Olof Palme och Jan Eliasson. Andra som de senaste åren haft framträdande positioner inom FN är Jan Mårtensson, Rolf Ekéus, Carl Bildt, Hans Corell och Hans Blix.