Länkar i Sverige

Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet i Stockholm.

Mänskliga rättigheter
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Svensk FN-politik
Svenska regeringens prioriteringar i FN.

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Svenska FN-förbundet
En nationell organisation med medlemmar och lokalföreningar över hela Sverige.

Dag Hammarskjöld-fonden
En stiftelse som verkar i Dag Hammarskjölds anda.

Stockholmsprocessen
Stockholmsprocessen är ett svenskt initiativ för effektivare sanktioner.