Vem är vem på representationen?

Följande personer arbetar på den svenska representationen vid FN i New York:

Olof Skoog
Ambassadör
Myndighetschef

Angela Kennedy
Assistent till myndighetschefen
angela.kennedy@gov.se

Irina Schoulgin Nyoni
Ambassadör
Biträdande myndighetschef
irina.schoulgin-nyoni@gov.se

Anneli Bailey
Assistent till biträdande myndighetschef samt Utvecklingsgruppen
anneli.bailey@gov.se

Carl Skau
Ambassadör
Biträdande representant i säkerhetsrådet, talesperson
carl.skau@gov.se

Mathilde Holmer
Säkerhetsrådssamordning
mathilde.holmer@gov.se

Lisa Laskaridis Sarmiento

Press och kommunikation
Hållbart företagande
lisa.laskaridis.sarmiento@gov.se

Martin Gallagher
Talskrivare
martin.gallagher@gov.se

Säkerhetspolitiska gruppen

Joakim Vaverka
Ministerråd
Chef för säkerhetspolitiska gruppen
joakim.vaverka@gov.se

Fredrik Nivaeus
Ambassadråd
Afrika
fredrik.nivaeus@gov.se

Frida Jangsten
Första ambassadsekreterare
Afrika, medling
frida.jangsten@gov.se

Lina Bunis
Första ambassadsekreterare
Afrika, fredsbevarande
lina.bunis@gov.se

Fredrick Lee-Ohlsson
Förste ambassadsekreterare
Mellanöstern och Nordafrika, fjärde utskottet
fredrick.lee-ohlsson@gov.se

Åsa Hjelt
Första ambassadsekreterare
Mellanöstern och Nordafrika
asa.hjelt@gov.se

Kajsa Blomberg
Första ambassadsekreterare
Mellanöstern och Nordafrika
kajsa.blomberg@gov.se

Amelie Coyet
Första ambassadsekreterare
Asien och nedrustning
amelie.coyet@gov.se

Per-Axel Frielingsdorf
Andre ambassadsekreterare
Latinamerika, barn i väpnad konflikt
per-axel.frielingsdorf@gov.se

Peter Öberg
Överste, Militärrådgivare
peter.oberg@gov.se

Carl-Magnus Svensson
Överstelöjtnant, Biträdande militärrådgivare
carl-magnus.svensson@gov.se

Ann-Charlotte Lyman
Kapten, Assisterande militärrådgivare
ann-charlotte.lyman@gov.se

John Billow
Rättsråd, Polisrådgivare
john.billow@gov.se

Andrea Carlsson
Assistent till säkerhetspolitiska gruppen
andrea.carlsson@gov.se

Utvecklingsgruppen

Sigrún Rawet
Ministerråd
Chef för utvecklingspolitiska gruppen
sigrun.rawet@gov.se

Alireza Javaheri
Ambassadråd
UNFPA, UNICEF, UN Women, hälsa, informationsteknologi
alireza.javaheri@gov.se

Ola Sohlström
Ambassadråd
Humanitära frågor, migrations- och flyktingfrågor
ola.sohlstrom@gov.se

Teresa Carlsson Szlezak
Ambassadråd
Agenda 2030, UNDP, hållbar utveckling och klimatfrågor
teresa.carlsson-szlezak@gov.se

Lotta Segerström
Första ambassadsekreterare
Afrika, fredsbyggande
lotta.segerstrom@gov.se

Dag Sjöögren
Förste ambassadsekreterare
Europa, klimat
dag.sjoogren@gov.se

Hanna Stenberg

Andra ambassadsekreterare
Operationella aktiviteter, reform av FN:s utvecklingssystem, utvecklingsfinansiering (FfD)
hanna.stenberg@gov.se

Cecilia Vaverka
Ambassadråd
Rådgivare och projektledare för "The Ocean Conference" för genomförandet av SDG14 om oceaner och hav
cecilia.vaverka@gov.se

Nilofar Saidi
Andra ambassadsekreterare
Rådgivare och kommunikationsansvarig för "The Ocean Conference" för genomförandet av SDG14 om oceaner och hav
nilofar.saidi@gov.se

Anneli Bailey
Assistent till biträdande myndighetschef samt Utvecklingsgruppen
anneli.bailey@gov.se]

Mänskliga rättigheter, sociala frågor,
tredje utskottet

Karin Seydlitz 
Ambassadråd
Samordnare för mänskliga rättigheter, människohandel
karin.seydlitz@gov.se

FN:s budget, reformer, styrningsfrågor, femte utskottet

David Karlsson
Förste ambassadsekreterare
Budget-, förvaltnings- och reformfrågor; kvinnor, fred och säkerhet; sexuella övergrepp och utnyttjande; mandatförlängningar/ finansiering
david.karlsson@gov.se

Folkrätt och juridiska frågor, sjätte utskottet

Hilding Lundkvist
Ambassadråd
Folkrätt, sanktionssamordnare
hilding.lundkvist@gov.se

Johanna Nilsson

Ambassadråd
Folkrätt
johanna.nilsson@gov.se

Sandra Lyngdorf

Sanktionshandläggare, kandidatursamordnare
sandra.lyngdorf@gov.se

Administrativa frågor

Berth Abrahamsson
Ambassadråd
Kanslichef, beredskapsansvarig
berth.abrahamsson@gov.se

Lena Stark
Tredje ambassadsekreterare
Arkivföreståndare
lena.stark@gov.se

Gilbert Aleman
Administrativ handläggare
gilbert.aleman@gov.se

Inga-Lena Bengtsson
Administrativ handläggare
Värdlandsrelaterade frågor, protokoll
inga-lena.bengtsson@gov.se

Gigi Odéhn
Kassör och ekonomiadministrativ handläggare
gigi.odehn@gov.se

Monica Clarke
Receptionist, administrativ assistent 
monica.clarke@gov.se

Rebecca Hedlund
Receptionist, eventarrangemang, biträdande assistent utvecklingsgruppen
rebecca.hedlund@gov.se

Ulrika Ajemark Åsland
Receptionist, administrativ assistent
ulrika.ajemark.asland@gov.se

Jack Gessa
Chaufför
jack.gessa@gov.se

Praktikanter våren 2017

Elisabeth Winqvist
Press och kommunikation
elisabeth.winqvist@gov.se

Viggo Barmen
Säkerhetspolitiska frågor
viggo.barmen@gov.se

Elin Malmsköld
Säkerhetspolitiska frågor
elin.malmskold@gov.se

Matilda Halling
Andra utskottet, ekonomiska och sociala frågor
matilda.halling@gov.se

Charlotta Hallnäs
Andra utskottet, ekonomiska och sociala frågor
charlotta.hallnas@gov.se

Aso Shokrirezaghi
Tredje utskottet, mänskliga rättigheter och sociala frågor
aso.shokrirezaghi@gov.se

Isabel Mideljung
Femte utskottet, budget och administration
isabel.mideljung@gov.se

Frida Levin
Sjätte utskottet, juridiska frågor
frida.levin@gov.se