Vem är vem på representationen?

Följande personer arbetar på den svenska representationen vid FN i New York:

Olof Skoog
Ambassadör
Myndighetschef

Angela Kennedy
Assistent till myndighetschefen
angela.kennedy@gov.se

Irina Schoulgin Nyoni
Ambassadör
Biträdande myndighetschef
irina.schoulgin-nyoni@gov.se

Ulrika Ajemark Åsland
Assistent till biträdande myndighetschefen samt Utvecklingsgruppen
ulrika.ajemark.asland@gov.se

Carl Skau
Ambassadör
Biträdande representant i säkerhetsrådet, talesperson
carl.skau@gov.se

Mathilde Holmer
Säkerhetsrådssamordning
mathilde.holmer@gov.se

Lisa Laskaridis

Press och kommunikation
Hållbart företagande
lisa.laskaridis.sarmiento@gov.se

Martin Gallagher
Talskrivare
martin.gallagher@gov.se

Säkerhetspolitiska gruppen

Joakim Vaverka
Ministerråd
Chef för säkerhetspolitiska gruppen
joakim.vaverka@gov.se

Fredrik Nivaeus
Ambassadråd
Afrika
fredrik.nivaeus@gov.se

Frida Jangsten
Första ambassadsekreterare
Afrika, medling
frida.jangsten@gov.se

Lina Bunis
Första ambassadsekreterare
Afrika, fredsbevarande
lina.bunis@gov.se

Fredrick Lee-Ohlsson
Ambassadråd  
Mellanöstern och Nordafrika, fjärde utskottet
fredrick.lee-ohlsson@gov.se

Åsa Hjelt
Ambassadråd
Mellanöstern och Nordafrika
asa.hjelt@gov.se

Kajsa Blomberg
Första ambassadsekreterare
Mellanöstern och Nordafrika
kajsa.blomberg@gov.se

Amelie Coyet
Första ambassadsekreterare
Asien och ickespridning/nedrustning
amelie.coyet@gov.se

Per-Axel Frielingsdorf
Förste ambassadsekreterare
Latinamerika, kvinnor, fred och säkerhet, barn i väpnad konflikt
per-axel.frielingsdorf@gov.se

Andrea Feuer
Andre Ambassadsekreterare
Fjärde utskottet
andrea.feuer@gov.se

Andrea Carlsson
Assistent till säkerhetspolitiska gruppen
andrea.carlsson@gov.se

Peter Öberg
Överste, Militärrådgivare
peter.oberg@gov.se

Carl-Magnus Svensson
Överstelöjtnant, Ställföreträdande militärrådgivare
carl-magnus.svensson@gov.se

Ann-Charlotte Lyman
Kapten, Assisterande militärrådgivare
ann-charlotte.lyman@gov.se

John Billow
Rättsråd, Polisrådgivare
john.billow@gov.se

Utvecklingsgruppen

Sigrún Rawet
Ministerråd
Chef för utvecklingspolitiska gruppen
sigrun.rawet@gov.se

Alireza Javaheri
Ambassadråd
UNFPA, UNICEF, UN Women, SRHR, HIV/AIDS, hälsa, informationsteknologi
alireza.javaheri@gov.se

Ola Sohlström
Ambassadråd
Humanitära frågor, migrations- och flyktingfrågor
ola.sohlstrom@gov.se

Teresa Carlsson Szlezak
Ambassadråd
Agenda 2030, UNDP, hållbar utveckling och klimatfrågor
teresa.carlsson-szlezak@gov.se

Ellen Swedenmark
Andra ambassadsekreterare
Afrika, fredsbyggande
ellen.swedenmark@gov,se 

Dag Sjöögren
Förste ambassadsekreterare
Europa, klimat
dag.sjoogren@gov.se

Nilofar Saidi
Andra ambassadsekreterare
Uppföljning Havskonferensen och SDG14 om oceaner och hav
nilofar.saidi@gov.se

Elin Nilsson
Andra ambassadsekreterare
Höstförstärkare, Andra utskottet
elin.nilsson@gov.se

Linda Karademir
Assistent till Utvecklingsgruppen
linda.karademir@gov.se

Mänskliga rättigheter, sociala frågor,
tredje utskottet

Karin Seydlitz 
Ambassadråd
Samordnare för mänskliga rättigheter, människohandel
karin.seydlitz@gov.se

Anna Svantesson
Andre ambassadsekreterare
Höstförstärkare, Tredje utskottet
anna.svantesson@gov.se

 

FN:s budget, reformer, styrningsfrågor, femte utskottet

Cecilia Vaverka
Ambassadråd
Budget-, förvalnings- och reformfrågor, sexuella övergrepp och utnyttjande
cecilia.vaverka@gov.se

 

Marc Lundvall
Ambassadråd
Främjande, upphandlingar
marc.lundvall@gov.se

 

Folkrätt och juridiska frågor, sjätte utskottet

Hilding Lundkvist
Ambassadråd
Folkrättsliga frågor, sanktionssamordnare, Alternate Political Coordinator
hilding.lundkvist@gov.se

Cecilia Anderberg
Förste ambassadsekreterare
Folkrättsliga frågor, antiterrorism
cecilia.anderberg@gov.se

Sandra Lyngdorf
Sanktionshandläggare, kandidatursamordnare
sandra.lyngdorf@gov.se

Administrativa frågor

Berth Abrahamsson
Ambassadråd
Kanslichef, beredskapsansvarig
berth.abrahamsson@gov.se

Lena Kjellström
Ambassadråd
Arkiv
lena.kjellstrom@gov.se

Lena Stark
Tredje ambassadsekreterare
Arkivföreståndare
lena.stark@gov.se

Gilbert Aleman
Senior administrativ handläggare
gilbert.aleman@gov.se

Inga-Lena Bengtsson
Administrativ handläggare
Värdlandsrelaterade frågor, protokoll
inga-lena.bengtsson@gov.se

Gigi Odéhn
Kassör och ekonomiadministrativ handläggare
gigi.odehn@gov.se

Rebecca Hedlund
Receptionist, eventarrangemang, biträdande assistent utvecklingsgruppen
rebecca.hedlund@gov.se

Jack Gessa
Chaufför
jack.gessa@gov.se