Vem är vem på representationen?

Följande personer arbetar på den svenska representationen vid FN i New York:

Olof Skoog
Ambassadör
Myndighetschef

Angela Kennedy
Assistent till myndighetschefen
angela.kennedy@gov.se

Per Thöresson
Ambassadör
Biträdande myndighetschef
per.thoresson@gov.se

Anneli Bailey
Assistent till biträdande myndighetschef samt andra utskottet
anneli.bailey@gov.se

Carl Skau
Ministerråd
Säkerhetsrådssamordnare, talesperson
carl.skau@gov.se

Lisa Laskaridis Sarmiento
Press och Kommunikation
CSR-frågor
lisa.laskaridis.sarmiento@gov.se

Mathilde Holmer
Säkerhetsrådssamordning
mathilde.holmer@gov.se

Säkerhetspolitiska frågor

Joakim Vaverka
Ministerråd
Chef för säkerhetspolitiska gruppen
joakim.vaverka@gov.se

Fredrik Nivaeus
Ambassadråd
Afrika
fredrik.nivaeus@gov.se

Frida Jangsten
Förste Ambassadsekreterare
Afrika, medling och fredsbevarande
frida.jangsten@gov.se

Lina Bunis
Andre Ambassadsekreterare
Afrika, sjöröveri
lina.bunis@gov.se

Fredrick Lee-Ohlsson
Förste Ambassadsekreterare
Mellanöstern och Nordafrika, fjärde utskottet
fredrick.lee-ohlsson@gov.se

Åsa Hjelt
Förste Ambassadsekreterare
Mellanöstern och Nordafrika
asa.hjelt@gov.se

Kajsa Blomberg
Förste Ambassadsekreterare
Mellanöstern och Nordafrika
kajsa.blomberg@gov.se

Amelie Coyet
Förste Ambassadsekreterare
Europa, Asien, nedrustning
amelie.coyet@gov.se

Per-Axel Frielingsdorf
Andre Ambassadsekreterare
Latinamerika, barn i väpnad konflikt
per-axel.frielingsdorf@gov.se

Andrea Carlsson
Assistent säkerhetspolitiska gruppen
andrea.carlsson@gov.se

Peter Öberg
Överste/Militärrådgivare
C34, fredsbevarande operationer, DDR
peter.oberg@gov.se

Dan Peterson
Polisintendent/Polisrådgivare
Fredsfrämjande i ett polis- och rättskedjeperspektiv, säkerhetssektorreform (SSR), organiserad brottslighet och terrorism
dan.peterson@gov.se

Ann-Charlotte Lyman
Andre Ambassadsekreterare/ Assisterande militärrådgivare
ann-charlotte.lyman@gov.se

Ekonomiska och sociala frågor,
andra utskottet

Sigrun Rawet
Ministerråd
Chef för utvecklingspolitiska gruppen
sigrun.rawet@gov.se

Alireza Javaheri
Ambassadråd
UNFPA, UNICEF, UN Women, hälsofrågor, ICT
alireza.javaheri@gov.se

Ola Sohlström
Förste Ambassadsekreterare
Humanitära frågor
ola.sohlstrom@gov.se

Teresa Carlsson Szlezak
Förste Ambassadsekreterare
UNDP, Agenda 2030, hållbar utveckling, klimatfrågor
teresa.carlsson-szlezak@gov.se

Hanna Stenberg
Andre Ambassadsekreterare
hanna.stenberg@gov.se

Lotta Segerström
Förste Ambassadsekreterare
Afrika, fredsbyggande
lotta.segerstrom@gov.se

Dag Sjöögren
Förste Ambassadsekreterare
Europa, klimat
dag.sjoogren@gov.se

Karin Berlin
Ambassadråd
Andra utskottet
karin.berlin@gov.se

Mänskliga rättigheter och sociala frågor,
tredje utskottet

Karin Seydlitz 
Ambassadråd
Samordnare för mänskliga rättigheter
karin.seydlitz@gov.se

Ola Karlman

Andre Ambassadsekreterare
Tredjeutskottet
ola.karlman@gov.se

Budget- och reformfrågor,
femte utskottet

David Karlsson
Förste Ambassadsekreterare
Budget- och reformfrågor, sexuella övergrepp och utnyttjande, R2P, kvinnor, fred och säkerhet
david.karlsson@gov.se

Internationell rätt och juridiska frågor,
sjätte utskottet

Hilding Lundkvist
Ambassadråd
Folkrätt
hilding.lundkvist@gov.se

Johanna Nilsson

Ambassadråd
Folkrätt, antiterrorism, PVE, allmänna generalförsamlingsfrågor, samordnare för sjätte utskottet
johanna.nilsson@gov.se

Sandra Lyngdorf

Sanktionshandläggare
Kandidatursamordnare
sandra.lyngdorf@gov.se

Administrativa frågor

Berth Abrahamsson
Ambassadråd
Aministrativ chef, beredskapsansvarig
berth.abrahamsson@gov.se

Lena Stark
Tredje Ambassadsekreterare
Arkivföreståndare
lena.stark@gov.se

Gilbert Aleman
Administrativ handläggare
gilbert.aleman@gov.se

Inga-Lena Bengtsson
Administrativ handläggare
Värdlandsrelaterade frågor, protokoll
inga-lena.bengtsson@gov.se

Gigi Odéhn
Kassör och ekonomiadministrativ handläggare
gigi.odehn@gov.se

Monica Clarke
Receptionen, Administrativ assistent, IT 
monica.clarke@gov.se

Rebecca Hedlund
Administrativ assistent
rebecca.hedlund@gov.se

Ulrika Ajemark Åsland
Administrativ assistent
ulrika.ajemark.asland@gov.se

Jack Gessa
Chaufför
jack.gessa@gov.se

Praktikanter Hösten 2016

Désirée Hermann
Ekonomiska och sociala frågor, andra utskottet och femte utskottet
desiree.hermann@gov.se

Sarah Hillbert
Ekonomiska och sociala frågor, andra utskottet och femte utskottet
sarah.hillbert@gov.se

Madeline Holmqvist Skantz
Säkerhetspolitiska och juridiska frågor
madeline.holmqvist.skantz@gov.se

Carolina Rosell
Mänskliga rättigheter och sociala frågor, tredje utskottet
carolina.rosell@gov.se