WHO: specialsession om ebolautbrottet

WHO:s styrelse håller den 25 januari en specialsession om ebolautbrottet i Västafrika. Specialsessionen föregår WHO:s 136:e styrelsemöte den 26 januari – 3 februari.

På specialsessionen kommer styrelsen och WHO:s medlemsstater diskutera både kortsiktiga och långsiktiga effekter av det pågående ebolautbrottet. Styrelsen förväntas även behandla en resolution om WHO:s roll hittills i responsarbetet, en framtida utvärdering av organisationens hälsorelaterade humanitära arbete och långsiktiga insatser för att förebygga och bemöta nya utbrott.
 
Specialsessionen webbsänds live klockan 10:00 – 18:00 söndagen den 25 januari. Klicka här för att nå WebEx-livesändningen.

WHO:s senaste situationsrapport om ebolautbrottet visar på sjunkande intensitet i smittspridning men ett fortsätt ökande antal smittade och döda.  Läs den på WHO:s hemsida.