WHO: Nya situationsanpassade mål för ebolaresponsen

FN har satt upp nya mål för ebolaresponsen som skiljer sig mellan områden med hög och låg smittspridning. Målen är ett steg i en mer situationsanpassad respons för att utrota epidemin.

WHO presenterade målen för medlemsländerna på en briefing den 16 december. Vissa hårt drabbade distrikt, främst i Liberia, har uppvisat kraftigt sjunkande tal. I andra distrikt, däribland de tre huvudstäderna Monrovia, Conakry och Freetown, samt norra Sierra Leone, är smittspridningen fortsatt intensiv. Sierra Leone har nu passerat Liberia som det hårdast drabbade landet, med över 8000 smittade. Totalt antal smittade är cirka 18 600, med knappt 7000 dödsfall. WHO varnar för fortsatt underrapportering och menar att antalet verkliga fall och dödsfall troligen är betydligt högre.

I områden med hög smittspridning ligger de nya responsmålens fokus på att bygga behandlingscenter, begrava alla döda på ett säkert och värdigt sätt samt skapa beteendeförändringar för att förebygga smitta. I områden med lägre smittspridningsnivå omfokuseras responsen till att identifiera samtliga smittade, spåra samtliga kontakter och skapa samhällsengagemang för utrotning av sjukdomen.

WHO arbetar fortsatt med medicinsk vägledning, datainsamling och fältrespons tillsammans med WFP, Unicef och andra aktörer. FN-missionen UNMEER samordnar responsen. FN:s generalsekreterare utsåg nyligen Ismail Ould Cheikh Ahmed från Mauretanien till specialrepresentant för UNMEER. Ahmed tar över efter Anthony Banbury som lämnar posten i januari 2015.

Läs WHO:s senaste situationsrapport från 17 december.