WHO: Ebolans geografiska spridning största utmaningen

Ebolautbrottet i Västafrika fortsätter att skörda liv. WHO rapporterade den 7 januari totalt 20 747 smittade och 8235 döda, men varnar för att siffrorna är en underskattning. Den geografiska spridningen av fall är det största hindret för effektiv kontroll, enligt WHO.

UNMEER:s mål för den 1 januari nåddes inte, trots att responsresurserna ökat. Målen var att isolera och behandla 100 procent av ebolafallen samt att genomföra 100 procent säkra begravningar. Kapacitet för både isolering och begravning rapporteras vara tillräcklig i samtliga tre länder, men på grund av den stora geografiska spridningen och fortsatt underrapportering av fall har fortsatt smitta ännu inte kunnat förebyggas. Responsen omstruktureras nu med syfte att skapa fler mindre, mobila behandlingscenter.

I Sierra Leone har antalet smittat sjunkit något, men landet rapporterar fortfarande den högsta spridningsnivån med 248 nya fall under den senaste veckan. Liberia, tidigare hårdast drabbat, uppvisar lägst smittspridningstal, medan Guinea sedan flera veckor har en nästan oförändrad nivå nya fall per vecka. WHO varnar för fortsatt underrapportering av fall och döda och menar att den verkliga dödligheten bedöms ligga på 60 procent.

Läs senaste situationsrapporten på WHO:s hemsida.