WHO: Andra situationsrapporten om ebolautbrottet släppt

Världshälsoorganisationen WHO har nu lanserat sin andra situationsrapport med uppdateringar om ebolautbrottet i Västafrika. Rapporteringen sker i enlighet med WHOs handlingsplan mot ebola från den 28 augusti.

Utbrottet fortsätter med samma förhöjda intensitet och är i huvudsak koncentrerat till ett fåtal distrikt i Guinea, Sierra Leone och Liberia. Totalt antal fall beräknas nu vara 3685, varav 1841 döda. Representationen fortsätter att följa händelserna i Genève.
Situationsrapport 1 och 2 finns i sin helhet på WHOs hemsida: http://who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/
Handlingsplanen mot ebola kan hämtas på http://who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-roadmap/en/