Världshälsoorganisationen stärker arbetet mot ebola

Den 28 augusti släppte Världshälsoorganisationen (WHO) en internationell handlingsplan för arbetet mot ebolautbrottet i Västafrika. Syftet är att samordna internationella insatser och effektivisera arbetet. Förhoppningen är att stoppa det pågående ebolautbrottet inom 6 – 9 månader och förhindra vidare internationell spridning. Planen har framställts i samarbete med ett stort antal aktörer, bland annat Afrikanska unionen, Läkare utan gränser och beslutsfattare i de drabbade länderna.

Prioritet ges till sjukvård och behandling i de svårast drabbade områdena i Guinea, Sierra Leone och Liberia. Särskilt fokus läggs även på säkra begravningsprocedurer för att förhindra smitta, minimera risken för spridning till närliggande länder samt på att förebygga socioekonomisk påverkan i regionen. Regelbunden och tät rapportering om arbetet, inklusive lokala lägesrapporter, påbörjas denna vecka.
WHO:s plan kommer att kompletteras med en separat FN-plattform, för att knyta samman andra FN-organ till arbetet och utnyttja expertis inom alla relevanta områden. Arbete med finansiella resurser för implementering pågår med stöd från Världsbanken. Representationen följer arbetet i Genève på nära håll.
Läs handlingsplanen i sin helhet på WHO:s hemsida: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-roadmap/en/