Upptrappning av ebolaresponsen i Västafrika

  • Bild WHO ebola

    UN’s David Nabarro presenting alternative evolvements of the Ebola outbreak Foto: Permanent Mission of Sweden

OCHA arrangerade den 16 september ett möte om ebolautbrottet i Västafrika och den internationella responsen. Situationen bedöms som mycket allvarlig och intensivt arbete pågår på hög nivå inom FN och andra aktiva organisationer. Utbrottet fortsätter att öka i snabb takt med en dubblering av antalet fall de senaste tre veckorna. Effekter på andra samhällssektorer innebär att situationen är på väg att bli en humanitär katastrof.  

Budskapet vid mötet var att insatserna måste trappas upp snabbt för att matcha den ökade arbetsbördan och för att nå det mål som satts upp av Världshälsoorganisationen (WHO) – att stoppa spridningen inom 6-9 månader. Ytterligare en miljard USD beräknas behövas.


Sveriges bidrag till ebolaresponsen uppgår för närvarande till drygt 31 miljoner kronor, vilket gör Sverige till sjätte största givarland enligt OCHA:s finansiella statistik (FTS). Finansieringen sker genom Sida. Därutöver har reguljärt bistånd på 70 miljoner SEK omfördelats för att möta behoven. Genom Sidas snabbinsatsmekanism har Sverige möjlighet att snabbt ge besked om nya insatser vid ökade behov. Fler bidrag är planerade.


WHO:s tredje situationsrapport släpptes under tisdagen 16 september. Antalet fall är nu uppe i 4963, med 2453 dödsfall. Rapporten finns tillgänglig på WHO:s hemsida  där också tidigare rapporter återfinns.


Representationen fortsätter att följa utvecklingen i Genève.