Sverige bidrar med ytterligare 250 miljoner kronor till kampen mot ebola

Idag beslutade regeringen att avsätta ytterligare 250 miljoner kronor till ebolaresponsen. Upp till 100 miljoner kronor ges till den särskilda FN-missionen mot ebola (UNMEER) som leder arbetet i regionen. Stödet kanaliseras genom Sida. Sveriges stöd till insatser mot ebolautbrottet uppgår därmed till 489 miljoner kronor (ca 67,5 miljoner dollar).  

Sveriges stöd går bland annat till Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s barnfond (Unicef), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och dess lufttransporttjänst (UNHAS), Action Against Hunger (ACF), Internationella räddningskommittén (IRC), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Läkare utan gränser, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Oxfam.

Stödet går framför allt till hälso- och sjukvård, bland annat utredningsåtgärder och varningssystem, samt till isolerings- och skyddsåtgärder. Sverige avsätter också medel till logistiskt stöd och utbildning av sjukvårdspersonal, kunskapsuppbyggnad för hälsoministerier och regional/lokal sjukvård samt tekniskt stöd. Sveriges stöd omfattar även psykosociala insatser, inklusive åtgärder för att höja medvetenheten och sprida information, samt vatten- och sanitetsanläggningar. Vidare etablerar Sverige ett basläger för sammanlagt 200 internationella sjukvårdsarbetare i Monrovia. Stödet på upp till 100 miljoner kronor (13,8 miljoner dollar) för humanitära insatser avser planering och genomförande av sjukvårdsinsatser och att samordna frivillig svensk sjukvårdspersonal för arbete i eboladrabbade områden. Vidare kommer MSB att bidra med andra relevanta resurser för att möta de humanitära behoven som finns angivna i OCHA:s appell och av ”United Nations Mission for Ebola Response” (UNMEER). MSB kommer att samarbeta med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Sverige bidrar också med resurser via Europeiska kommissionen för att bekämpa ebolautbrottet. Hittills har kommissionen samlat ihop mer än 180 miljoner euro för att hjälpa till i kampen mot ebola, med fokus på att stärka sjukvårdssystemen och tillhandahålla hälso- och sjukvård. Kommissionen kommer också att stödja ”African Union support to Ebola Outbreak in West Africa (ASEOWA). Sveriges del av stödet via EU uppgår till cirka 4,9 miljoner euro (2,74 procent av 180 miljoner euro) eller 6,2 miljoner dollar.

Sverige har även allokerat resurser i syfte att underlätta det svenska deltagandet i ebolakrisen. Sverige har utlovat 13 miljoner kronor (1,8 miljoner dollar) till Socialstyrelsen i syfte att samordna insatser för evakuering och för att underlätta sekonderingen av svensk sjukvårdspersonal till de eboladrabbade områdena.

Representationen följer fortsatt utvecklingen i Genève. Läs pressmeddelandet om regeringens beslut från den 23 oktober på regeringen.se.