Sverige bidrar med sjukvårdsinsatser i arbetet mot ebola i Västafrika

  • the fight against Ebola

    Kampen mot ebola Foto: WHO: Oliver Johnson

Regeringen har idag beslutat att bidra med ytterligare 100 miljoner kronor i humanitärt stöd till arbetet mot ebolautbrottet i Västafrika.    

De nya pengarna ska användas för insatser genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB ska planera och genomföra sjukvårdsinsatser och samordna frivillig svensk sjukvårdspersonal.

MSB ska också bidra med andra relevanta resurser som till exempel logistik. Det svenska humanitära stödet för att bekämpa ebolautbrottet uppgår nu till 239, 3 miljoner kronor.

Läs om de svenska insatserna på ud.se/ud-ebola och regeringen.se/ebola