Sex månader av ebola: nio analyser

Drygt sex månader efter att WHO deklarerat att ebola utbrutit i Guinea är smittspridningen fortfarande utom kontroll. I nio artiklar analyserar WHO utbrottets ursprung och utveckling, samt tittar närmare på var vi befinner oss i dagsläget utifrån de pågående utbrotten i de drabbade länderna och trenderna – och överraskningarna – i den övergripande epidemin. WHO visar också epidemiologiska projektioner över hur epidemin antas utvecklas framöver.

Analyserna erbjuder en djupare inblick i den komplicerade situationen ebola-epidemin skapat i Västafrika. Läs dem på WHO:s hemsida.