Panel utsedd för att utreda WHO:s ebolarespons

  • Mål för ebolaresponsen

    Mål för ebolaresponsen Foto: WHO/S. Saporito

Den 25 januari 2015 höll WHO:s styrelse en specialssession om ebola. Under specialsessionen antogs en resolution om det fortsatta arbetet med utbrottet och hur WHO ska hantera eventuella framtida sjukdomsutbrott. Resolutionen uppdrog blanda annat åt WHO:s generaldirektör Margaret Chan att upprätta en expertpanel som skulle utreda WHO:s ebolarespons. Panelen ska sedan ge förslag på hur arbetet kan förbättras till framtida kriser. I måndags den 9 mars offentliggjorde WHO medlemmarna i panelen som består av tre män och tre kvinnor.

Dame Barbara Stocking kommer att vara ordförande för panelen.  Hon är från Storbritannien och var tidigare exekutiv chef för Oxfam GB och är nu president för Murray Edwards College vid Cambridges universitet. Övriga panelmedlemmar är professor Jean-Jacques Muyembe-Tamfun från Demokratiska republiken Kongo (CD), generaldirektör för det nationella institutet för biomedicinsk forskning i CD; Dr Faisal Shuaib från Nigeria, chef för Nigerias nationella kriscenter för ebola; Dr Carmencita Alberto-Banatin från Filipinerna, oberoende konsult och rådgivare för hälsokriser och katastrofer; professor Julio Frenk från Mexiko, dekanus vid Harvard T. H. Chan School of Public Health och professor Ilona Kickbusch från Tyskland, chef för programmet för global hälsa vid the Graduate Institute of International and Development Studies i Genève, Schweiz.

Panelen ska presentera en första arbetsrapport till Världshälsoförsamlingen i maj 2015.