Ökat svenskt stöd till ebolarespons

  • liberia-etu-training

    Etu-utbildning i Liberia Foto: WHO

Utrikesdepartementet och Sida avsatte den 7 oktober ytterligare 105 miljoner kronor i humanitärt stöd för att stoppa ebolaepidemin i Västafrika. Stödet går främst till FN-organ (UNICEF, WHO och WFP), som får 80 miljoner kronor.

Genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går 25 miljoner kronor till boende och sjukvård för upp till 200 sjukvårdare. Sjukvårdspersonalens villkor och trygghet är avgörande för att personal från andra länder ska kunna ställa upp, menar biståndsminister Isabella Lövin.


Sveriges totala insatser för att bekämpa ebolaepidemin uppgår nu till 139 miljoner kronor. Regeringen ser över hur Sverige ytterligare kan bistå responsarbetet.


Läs mer på UD:s och Sidas hemsida.